Petice PRO ZACHOVÁNÍ Okřídleného lva na pražském Klárově

12.10.2014 08:41
Vážená paní, vážený pane, naše idea je prostá:
 
Jsme PRO ZACHOVÁNÍ Okřídleného lva, památníku čs. letců RAF, na pražském Klárově!
 
Primárním záměrem nejsou dohady nad byrokratickými procesy, úřednickou zvůlí, či přehršlí paragrafů...

Chceme od srdce vyjádřit sounáležitost v hluboké úctě vůči československým válečným letcům, našim národním hrdinům, jejichž památku monument připomíná.

Kéž zůstane na současném důstojném místě a dál předává svou symbolikou poselství široké veřejnosti.
Žádáme tímto zainteresované instituce o reflektování názoru níže uvedených signatářů a definitivní odsouhlasení současné podoby památníku včetně jeho umístění.

Vyjadřujeme velké díky autorům a všem zúčastněným za tento nevšední pomník.
Kéž zvítězí vlastenecké srdce a zdravý rozum. Čest, úcta a sláva našim hrdinům!

Prosíme, pokud je Váš pohled blízký našemu zde nastíněnému, podpořte laskavě společnou myšlenku svým podpisem. Děkujeme.
 
S úctou
Občanské sdružení Czech Spitfire Club - "We don't forget", www.czechspitfireclub.cz
 
 
Naším cílem není konkurence, ale trochu jiný pohled na téma, vyjádření úcty k hrdinům a jejich symbolu.