Defaultní textury - vanila version

Nejprve si pro účely srovnání ukážeme originální textury v čisté DCS: