Přehled headsetů pro virtuální a rozšířenou realitu

09.02.2016 18:53

Povídání o možnostech virtuální a rozšířené reality na Svět Hardware:

https://www.svethardware.cz/prehled-headsetu-pro-virtualni-a-rozsirenou-realitu/40915